kfpn.png

Filmowy Konkurs "Patria Nostra"

Konkursy historyczne Patria Nostra adresowane są młodzieży z Mazowsza, Małopolski, Wielkopolski, oraz do młodzieży polskiej i polonijnej na całym świecie. Celem konkursów jest propagowanie wiedzy o historii Polski, krzewienie patriotyzmu, etyki chrześcijańskiej, budowa poczucia wspólnoty wśród młodych Polaków.

inne-projekty---polski-pienidz.jpg

Polski-pieniadz.pl

Projekt Edukacyjny realizowany jest z Narodowym Bankiem Polskim oraz Fundacją Patria Nostra w ramach programu edukacji ekonomicznej.

Celem projektu jest podkreślenie fundamentalnego znaczenia waluty, banku emisyjnego i instytucji finansowych jako atrybutów nowoczesnego, niezależnego państwa oraz uświadomienie młodzieży, jak ważna dla nowoczesnego patriotyzmu jest troska o sprawną administrację, dynamiczną gospodarkę i zdrowe finanse publiczne.

krakow.jpg

”Wycieczki Patria Nostra” dla Polonii

W ramach dotychczasowych edycji konkursów Patria Nostra zorganizowane zostały wycieczki edukacyjne do Polski dla 232 uczniów i nauczycieli z Litwy, Białorusi, Ukrainy, Kazachstanu, Europy Zachodniej i USA.  W programie wycieczek jest kilkudniowy pobyt w Polsce oraz udział w Galach Finałowych konkursów w Warszawie, Krakowie i Poznaniu.

telebim.jpg

Emisje na telebimach

Najlepsze prace konkursowe wyróżniamy m.in. przez wyświetlanie ich na telebimach. Dzięki usytuowaniu w ruchliwych miejscach, filmy Uczestników konkursu mają szeroki odbiór. Na telebimach są także wyświetlanie spoty naszych Patronów, Partnerów i Fundatorów.