Konkursy

Image
Image
Image
Image
Image
Image

 

 

O  FILMOWYCH KONKURSACH HISTORYCZNYCH

 

Konkursy historyczne Patria Nostra adresowane są młodzieży z całej Polski oraz do młodzieży polskiej i polonijnej na całym świecie. Celem konkursów jest propagowanie wiedzy o historii Polski i postaw patriotycznych, budowa społeczeństwa obywatelskiego, budowa poczucia wspólnoty wśród młodych Polaków tolerancji i otwartości na inne kultury, religie, wartosci oraz poglądy. Zadanie konkursowe polega na wykonaniu krótkiego filmu lub animacji dotyczącej ważnego wydarzenia z historii Polski. Autorzy najlepszych prac konkursowych z grupy młodzieży polonijnej przyjeżdżają do Warszawy na Galę Finałową. Prace konkursowe są emitowane na telebimach reklamowych w największych polskich miastach.

ZADANIE KONKURSOWE
polega na wykonaniu 60-cio sekundowego filmu lub animacji dotyczącej najważniejszych wydarzeń lub postaci historycznych.

 

EMISJA PRAC KONKURSOWYCH NA TELEBIMACH
Prace konkursowe będą emitowane na telebimach reklamowych znajdujących się w miejscach publicznych oraz w portalu edukacyjnym.


NAGRODY
W Konkursach Patria Nostra nagrody otrzymują wszyscy uczestnicy konkursu.


WYCIECZKI EDUKACYJNE

Ważnym elementem naszego projektu są wycieczki edukacyjne dla uczestników z konkursu międzynarodowego.  W programie wycieczki jest kilkudniowy pobyt w Polsce oraz udział w Gali Finałowej  w Warszawie.

Image
Image
Image
Image

EDYCJE  KONKURSÓW

 

Od 2015 roku zorganizowaliśmy 8 edycji Konkursu. Dwie pierwsze edycje obejmowały Mazowsze, następne poszerzyliśmy zasięg Konkursu na całą Polskę. Edycja IV Konkursu (2018 r.) wzbogacona została o konkurs światowy. Aktualnie realizowana jest IX edycja konkursu.

Image
Image
Image
Image
Image
Image

NAJLEPSZE  PRACE

 

Przedstawiamy Państwu poniżej najlepsze prace konkursowe z poprzednich edycji konkursu.

Gale Finałowe

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image

Każdy z uczestników konkursu "Patria Nostra" otrzymuje nagrody rzeczowe za udział

Dla Polonii

12 czerwca 2021 r. w Ambasadzie RP w Kopenhadze odbyło się uroczyste wręczenie nagród laureatom Konkursu Filmowego „Patria Nostra”. Nagrody otrzymało dziewięcioro laureatów ze Szkoły Polskiej przy Ambasadzie RP w Kopenhadze z rąk Małgorzaty Dębeckiej - Konsul RP.

22 kwietnia b.r. w Konsulacie RP w Chicago odbyła się uroczystość wręczenia nagród pięciu drużynom polonijnym z USA uczestniczącym w V edycji Konkursu Patria Nostra. Wydarzenie było relacjonowane przez media polonijne.

Pod koniec lutego 2021 wysłaliśmy kolejne zestawy nagród do Włoch, Niemiec, Litwy, Łotwy, Szwecji, Holandii, Belgii, Irlandii.

Luty 2021, Równe na Ukraine - laureaci III miejsca edycj światowej Konkursu Patria Nostra otrzymują nagrody.

Luty 2021 - Szkoła z Hiszpanii Profesoras Amigos de la Lengua Polaca, wręczenie nagród.

Luty 2021 - Kazachstan, wręczenie nagród za I miejsce w światowej edycji Konkursu Patria Nostra.