09.11.2021 Finał Konkursu Mazowieckiego

 

maz

 

We wtorek 9 listopada 2021 r w Centrum Olimpijskim PKOl w Warszawie odbyła się uroczysta gala finałowa VI Edycji Konkursu Historycznego Patria Nostra – Mazowsze.

W mazowieckim konkursie wzięło udział łącznie 67 drużyn ze szkół w woj. mazowieckim oraz kilka szkół z województwa podlaskiego i lubelskiego. W edycji mazowieckiej udział wzięło także 6 drużyn polonijnych, z Ukrainy, Francji , Wielkiej Brytanii, Kazachstanu , Rosji i Bułgarii.

Podczas gali finałowej zaprezentowano 20 najlepszych prac konkursowych i wręczono nagrody rzeczowe i finansowe dla laureatów Konkursu oraz wszystkich uczestników. Nagrody finansowe zostały ufundowane przez Narodowe Centrum Kultury oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

LAUREACI KONKURSU PATRIA NOSTRA – MAZOWSZE

 

Miejsce I

I Liceum  Ogólnokształcące  w  Siedlcach im. Bolesława   Prusa

pn 6 maz 2

 

 

Miejsce II

Zespół  Szkół  nr  36  w  Warszawie  im. Marcina  Kasprzaka

pn 6 maz 3

 

 

Miejsce III

Technikum  nr  11 w Warszawie im. Piotra  Wysockiego

pn 6 maz 3

 

 

Uroczystość była także okazją do prezentacji Patronów Honorowych, Partnerów i Fundatorów nagród. Część Gości była obecna osobiście na uroczystości, była także możliwość połączenia on-line.

 

pn 6 maz 4

 

 

Wśród Gości obecnych podczas uroczystości możemy wymienić min:

  • Panią Katarzynę Lewandowską Staroń – Wizytator Mazowieckiego Kuratorium Oświaty
  • Pana Zbigniewa Czaplickiego – Pełnomocnika Marszałka Woj. Mazowieckiego, który odczytał list skierowany przez Pana Marszałka Adama Struzika do uczestników
    i organizatorów Konkursu
  • Pana Pawła Rybickiego – Członka Zarządu Fundacji PGNiG – jednego z głównych Darczyńców Konkursu Patria Nostra
  • Pana Tomasza Ojdyma – Wiceprezesa Zarządu Fundacji LOTTO - jednego z głównych Darczyńców Konkursu Patria Nostra

Głównymi Partnerami wspierającymi Konkurs Patria Nostra na Mazowszu są min. PGNiG SA – Partner Premium, Fundacja PZU, Fundacja Lotto, Fundacja PGE, KGHM Polska Miedź SA, Zarząd Powiatu Wołomińskiego. Konkurs odbywa się pod Honorowym Patronatem min. Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Aktywów Państwowych, Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej oraz Marszałka Województwa Mazowieckiego. Pełna lista Patronów i Partnerów dostępna jest na stronie www.konkurs-patrianostra .pl

        

Galę uświetnił swoim występem zespół wokalny MAT.

 pn 6 maz 5

 

Fundatorami nagród rzeczowych w Konkursie Patria Nostra są samorządy lokalne, wydawnictwa, Spółki Skarbu Państwa, Fundacje oraz biznes prywatny.

Patronem medialnym Konkursu Mazowieckiego jest Polskie Radio, TVP 3 Warszawa, TVP Historia, W Sieci Historii, Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich.

Celem Konkursu jest propagowanie historii Polski, krzewienie wartości i postaw patriotycznych, budowa społeczeństwa obywatelskiego. Udział w konkursie polskiej młodzieży z zagranicy sprzyja integracji i tworzeniu poczucia wspólnoty wśród młodych Polaków. Konkurs Historyczny Patria Nostra odbywa się już po raz szósty.